Vyhledávání

Kontakt

Psychoterapie a alternativní léčení
Hana Kušková
IČO: 66491070
Poradna
Radlická 99
Praha 5-Radlice

608 976 268

h.kuskova@gmail.com

Zasvěcení do Reiki

Přihlášky a další  informace na mob.:  608 976 268

Pozitivní psychoterapie

Původní význam slova „pozitivní“ znamená skutečný, daný. Skutečné a dané nejsou jen nemoci, poruchy a neúspěšné pokusy řešit problémy. Skutečné a dané jsou rovněž schopnosti, které každému člověku umožní nacházet nová, jiná a snad i lepší řešení.V rámci pozitivní psychoterapie je důležité vidět problémy v jiném světle. Jde o to, že klient si s sebou nepřináší jen nemoc či problém, ale také schopnost nemoc či problém překonat, přičemž cílem této terapie je najít tuto schopnost. Pozitivní přístup znamená pokusit se společně s klientem hledat alternativní možnosti řešení, která dosud ležela za obzorem jeho vědomí. Toto umožňuje změnit stereotyp přístupu a otevřít se tak jiným modelům myšlení. Pozitivní psychoterapie nabízí koncepci, v jejímž rámci mohou spolupracovat všechny terapeutické metody a zaměření a zahrnuje také rodinnou terapii. Pozitivní psychoterapie vychází z toho jaký člověk je, nesnaží se ho přizpůsobit nějakému předem danému obrazu. Uznává, že každý člověk je jedinečný a má své neopakovatelné potřeby a požadavky. 
Cena terapie je 1600 Kč, doba trvání terapie je 90 minut.